Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu

 

Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.

 

Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října 2018.

 

 

Vážení spoluobčané, dovolte abychom Vám představili jednotlivé kandidátní listiny.

HNUTÍ ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

Švec Ondřej DiS.

40

HNHRM

BEZPP

2

Kocourková Miroslava

48

HNHRM

BEZPP

3

Hyšman Ivo Ing.

34

HNHRM

BEZPP

4

Mrázek Petr

50

HNHRM

BEZPP

5

Novotná Vladislava

57

HNHRM

BEZPP

6

Mihula Michal

39

HNHRM

BEZPP

7

Krahulová Květa Bc.

42

HNHRM

BEZPP

8

Ponertová Nataša

58

HNHRM

BEZPP

9

Lamač Petr

39

HNHRM

BEZPP

10

Hofman Antonín

49

HNHRM

BEZPP

11

Kloubová Dana

50

HNHRM

BEZPP

12

Mrkvičková Pavlína

48

HNHRM

BEZPP

13

Pospíchal Ivo

44

HNHRM

BEZPP

14

Čulík Jiří

49

HNHRM

BEZPP

15

Pšenička Lukáš

36

HNHRM

BEZPP

 

Komunistická strana Čech a Moravy


Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

Kubrichtová Jana Ing.

36

KSČM

BEZPP

2

Stanislav Roman

38

KSČM

BEZPP

3

Kratochvílová Petra Mgr.

37

KSČM

BEZPP

4

Pavlová Miroslava Bc. DiS.

31

KSČM

BEZPP

5

Andrašovská Lucie Bc.

33

KSČM

BEZPP

6

Svobodová Ivana DiS.

39

KSČM

BEZPP

7

Hanzlík Pavel

66

KSČM

KSČM

8

Duchoslav Petr

55

KSČM

KSČM

9

Petrsík Jiří

63

KSČM

KSČM

10

Cibulka Ivan

77

KSČM

BEZPP

11

Šámalová Věra

66

KSČM

BEZPP

12

Kratochvíl Lubomír

60

KSČM

BEZPP

13

Pospíšilová Květuše

77

KSČM

KSČM

14

Krejza František

74

KSČM

KSČM

15

Kokošková Miluše

76

KSČM

KSČM

 

SNK Evropští demokraté

Kndidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

Rýznarová Hana

62

SNK ED

BEZPP

2

Forstová Renata Ing.

51

SNK ED

BEZPP

3

Turek Libor

54

SNK ED

BEZPP

4

Kraus Vladimír MUDr.

62

SNK ED

BEZPP

5

Veselá Jana Mgr.

36

SNK ED

BEZPP

6

Mazourek Petr

48

SNK ED

BEZPP

7

Klíma Jiří

63

SNK ED

BEZPP

8

Soukup David

39

SNK ED

BEZPP

9

Mihula Václav

43

SNK ED

BEZPP

10

Rous Svatomír Ing.

64

SNK ED

BEZPP

11

Roháček Vladimír

50

SNK ED

BEZPP

12

Markantová Monika

44

SNK ED

BEZPP

13

Procházka Pavel

56

SNK ED

BEZPP

14

Bartoň Jan

64

SNK ED

SNK ED

15

Mazourek Jan

77

SNK ED

BEZPP

 

Co se povedlo?

V uplynulém volebním období se podařilo díky dobré práci zastupitelstva obce realizovat několik větších investičních akcí a zároveň nespočet menších, které přispěly ke zlepšení života v obci. Namátkou např. systém odděleného sběru a svozu bioodpadu, což představuje nákup manipulační techniky a kontejnery na bioodpad, revitalizace rybníka ve Vodochodech, 2. etapa chodníku ke hřbitovu (3. etapa je připravena k realizaci), workoutové hřiště, oprava drobných sakrálních staveb, opravilo se mnoho komunikací, bylo vyměněno veřejné osvětlení, vysadila se nová zeleň, zavedl se sběr biologického odpadu, zavádíme nový způsob sběru tříděného odpadu, vybudoval se školní klub, zrekonstruovala se střecha na škole, byl opraven plot u školy, byl vybudován přechod pro chodce před školou atd. Převážná většina akcí byla financována za přispění dotačních prostředků, a i díky tomu je obec stále bez dluhů a v dobré finanční kondici.

Co do budoucna?

Jako prioritu do dalšího volebního období vnímáme rekonstrukci školního hřiště, která je připravena, ale na kterou se doposud nepodařilo získat dotaci. Vzhledem k potřebnosti této akce bychom podpořili i možnost jejího financování pomocí úvěru. Nové školní hřiště by nemělo sloužit jen pro školu, ale v odpoledních hodinách také pro širokou veřejnost. Zároveň by bylo dobré zamyslet se nad využitím bývalé zahrady u ZŠ. V současné době se do škol vrací tzv. dílny a renesance čeká snad i pěstitelské práce.

Dalším důležitým úkolem je rekonstrukce budovy obecního úřadu. Tato akce se odsouvala, protože vždy byly potřebnější věci, ale v současné době už je jeho rekonstrukce nevyhnutelná, protože obecní úřad by měl být vizitkou obce. Projekt včetně stavebního povolení je již připraven. Jeho součástí je přesun kanceláří do přízemí, aby přístup na obecní úřad byl bezbariérový. V prvním patře by měla být větší zasedací místnost, knihovna a klubovna. 2. patro není zatím řešeno, ale domníváme se, že by se měly opravit stávající byty a obec by je mohla pronajímat.

Jako důležitý ale asi dlouhodobý úkol do budoucna vnímáme nalezení nového využití pro areál koupaliště. Uvést ho do provozuschopného stavu a opravit ho tak, aby odpovídal všem platným předpisům, by bylo nerentabilní a pro obec naší velikosti by provoz koupaliště byl vždy ztrátový. Proto bychom jeho budoucí využití viděli spíše jako sportovně kulturní areál. Bazény by se zrušily a plocha by se mohla využít pro jiné činnosti např. by zde mohla vzniknout zpevněná cesta, kde by malé děti mohly jezdit na kole případně na kolečkových bruslích, malé dětské hřišťátko, případně by mohlo zůstat brouzdaliště a pokud by se opravilo či nově zbudovalo zázemí, mohlo by zde být malé občerstvení. V areálu by se tak mohly scházet maminky, které by si zde mohly posedět u kávy, zatímco děti by si mohly nerušeně hrát. Zároveň by se zde mohly konat i nadále koncerty a další akce např. dětský den, pálení čarodějnic apod.

Je mnoho věcí do budoucna, které bychom mohli řešit, nedávejme si dlouhodobé cíle, ale pojďme řešit problémy, které nás trápí nejvíce.

Pokud vám záleží na budoucnosti naší obce, přijďte prosím k volbám a dejte hlas svému kandidátovi, jen tak můžete ovlivnit budoucí složení zastupitelstva obce. Pokud budeme zvoleni, jsme všichni připraveni spolupracovat společně se všemi zastupiteli tak, aby to bylo ku prospěchu naší obce, a především našich obyvatel.